komunicalo-agencia-comunicacion
imagen-corporativa
imagen-corporativa
gabinete de prensa

Assessoria de Comunicació - Gabinet de Premsa

Sabem l'important que és que la seva marca sigui coneguda i tingui una bona imatge. Li ajudem al fet que la seva empresa sigui notícia i tingui una presència periòdica en els mitjans de comunicació. Generem continguts i creem estats d'opinió redactant articles i reportatges amb l'objectiu de formar una actitud favorable respecte a la seva empresa, perquè transmetre una bona imatge incrementa el valor de les empreses.

Komunícalo assessora i gestiona la política de comunicació de la seva empresa amb l’objectiu que sigui notícia i que aconsegueixi el posicionament desitjat entre tots els grups d’interès: l’opinió pública, clients, possibles clients, proveïdors, treballadors, accionistes, etc.

asesoria marketing diseño imagen corporativa